Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


UWAGA !!!

Zmiana rozkładu czasu pracy PUP w Aleksandrowie Kujawskim

Aktualności

Komunikat w sprawie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

KOMUNIKAT !!!               Powiatowy Urząd Pracy                  w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że środki finansowe na realizację zatrudnienia w ramach...

Zamknięty nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, informuje, że z dniem 13.05.2016r. zostaje zamknięty nabór wniosków dotyczących organizacji staży w ramach projektu:...

Nabór wniosów na realizację zadań z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że od dnia 25.04.2016 r. można składać wnioski na realizację zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy;...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy;...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś...

Wyświetlanie 211 - 220 z 232 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Informacja dot. poczty elektronicznej

PUP Aleksandrów Kujawski informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy

Aktualne stawki

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę