Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)”.
Projekt ,,Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)”.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży,...

Obrazek dla: Otwarcie możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Otwarcie możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych finansowanych z...

Obrazek dla: Otwarcie możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Otwarcie możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z...

Obrazek dla: Otwarcie możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu  pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia  - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I) ” w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Otwarcie możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Aleksandrowie Kujawskim (I) ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z projektu pt. „Podniesienie aktywności zawodowej...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę