Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)

                        Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy; Działanie: 8.1 Podniesienie aktywności...

Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim (II)

Ogółem: 277 osób bezrobotnych (149K/128M) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkolenie (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą  w PO WER 2014-2020. Projekt...

Program: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (II)

Uczestnikami projektu jest ogółem: 107 osób (55K/52M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy) w wieku powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych...

Projekt EFS "Perspektywy" PO KL

Projekt konkursowy „Perspektywy" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie...

Projekt EFS - Wspolny sukces V

Projekt konkursowy pn. „Wspólny sukces V" Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie . Celem głównym projektu jest utrzymanie w 2014 i 2015 roku dostępności i jakości...

Projekt EFS - W drodze po sukces

Projekt systemowy „W drodze po sukces" Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób...

Projekt EFS - Aktywni

Projekt konkursowy „Aktywni" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim...

Projekt EFS - Wspólny sukces IV

Projekt konkursowy pn. „Wspólny sukces IV" Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie . Celem głównym projektu jest utrzymanie w 2013 i 2014 roku dostępności...

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę