Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Wolne miejsca stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego...

Wolne miejsca stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne,...

Zakończony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego   – zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania.   Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że nabór wniosków o przyznanie dofinansowania...

Nabór wniosków na organizację staży w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków na organizację staży w roku 2019 w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV) trwa nabór wniosków o bon na zasiedlenie. Wsparcie skierowane jest do osób z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w roku 2019 w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (IV) Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu:   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV)   Jednocześnie nadmieniamy, że...

Nabór wniosków na dotację na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy  Urząd   Pracy  w  Aleksandrowie Kujawskim informuje , że   posiada  środki z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na  realizację  Projektu:     Aktywizacja  osób...

Informacja o projekcie POWER na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy: Poddziałanie: 1.1.1...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę