Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że trwa nadal nabór wniosków o refundację  kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz...

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS

Komunikat dotyczący naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie naboru wniosków na staż (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż nabór wniosków na staż z Regionalnego Programu Operacyjnego został zakończony.  

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania (RPO)

  Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach  Projektu Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (III) trwa nabór wniosków o bon na zasiedlenie . Wsparcie skierowane jest do osób z terenu Powiatu...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (III)" Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)

                        Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: 8....

Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim (II)

Ogółem: 277 osób bezrobotnych (149K/128M) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkolenie (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą  w PO WER 2014-2020....

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę