Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Regionalny Program Operacyjny - nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Regionalny Program Operacyjny - nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w  Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego na realizację Projektu: Wsparcie ...

Obrazek dla: Fundusze Europejskie o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Fundusze Europejskie o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy  Urząd   Pracy  w  Aleksandrowie Kujawskim informuje , że   posiada  środki z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na  realizację  Projektu:     ...

Obrazek dla: Nabór wniosków o bon na zasiedlenie
Nabór wniosków o bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV) ...

Obrazek dla: Fundusze Europejskie na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
Fundusze Europejskie na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu:   Aktywizacja osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę