Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Aktualności

Powrót

Nabór wniosków o realizację Onboardingu dla osoby bezrobotnej, która ukończyła 30 rok życia w ramach Projektu pilotażowego "Moja praca-moja siła"

Rejestracja elektroniczna


REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu
Rejestracja drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego nie wymaga osobistego stawienia się w urzędzie.

Informacja dot. poczty elektronicznej

PUP Aleksandrów Kujawski informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy

Aktualne stawki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Координатором роботи з біженцями з України від Повітового бюро зайнятості в Олександруві Куявському є пані Беата Котинська-Грац, тел.607-746-703, з 15:30 до 18:00.
Додатковою особою для обслуговування біженців з України є пані Агнешка Рибчинська, тел.693-565-049, з 15:30 до 18:00.

Koordynatorem do spraw obsługi uchodźców z Ukrainy z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim jest Pani Beata Kotyńska-Gracz, tel. 607-746-703, w godzinach 15:30-18:00.
Dodatkową osobą do spraw obsługi uchodźców z Ukrainy jest Pani Agnieszka Rybczyńska, tel. 693-565-049, w godzinach 15:30-18:00

Obrazek dla: Nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego MOJA PRACJA - MOJA SIŁA dotyczący przyznania vouchera na zasiedlenie
Nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego "MOJA PRACJA - MOJA SIŁA", dotyczący przyznania vouchera na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż trwa nabór wniosków o Voucher na zasiedlenie w ramach Projektu pilotażowego Moja praca-moja siła. Wsparcie skierowane jest do osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę