Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w roku 2019 w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu: Wsparcie aktywności zawodowej...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu:   Aktywizacja osób...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Funduszu Pracy.   Nabór wniosków kontynuowany będzie do wyczerpania limitu środków...

Nabór wniosków na organizację staży w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (IV) trwa nabór...

Nabór wniosków na dotację na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2019 w ramach POWER

Powiatowy  Urząd   Pracy  w  Aleksandrowie Kujawskim informuje , że   posiada  środki z  Europejskiego  Funduszu...

Informacja o projekcie POWER na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy; Działanie:...

Nabór wniosków na dotację na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2019 w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w  Aleksandrowie Kujawskim informuje, że posiada środki z Europejskiego  Funduszu  Społecznego na realizację Projektu: ...

Nabór wniosków na organizację staży w roku 2019 w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Informacja o projekcie RPO na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś...

Wyświetlanie 1 - 10 z 201 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę