Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Obrazek dla: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (III)

                        Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata...

Obrazek dla: Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim (II)
Program: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Aleksandrowskim (II)

Ogółem: 277 osób bezrobotnych (149K/128M) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w...

Obrazek dla: Program: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (II)
Program: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie aleksandrowskim (II)

Uczestnikami projektu jest ogółem: 107 osób (55K/52M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę